1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8

Urbanització temporal del sector nord de la Plaça de les Glòries
Coautors: Agence Ter
Client: Ajuntament de Barcelona. Barcelona d'Infraestructures Municipals
Localització: Barcelona
Superfície: 3.9 Ha
Data: 2014-2015
Col·laboradors: Factors de Paisatge, Aldo Jiménez, Ariadna Vila, Oihana Kerexeta

Aquest projecte planteja la urbanització provisional de l’espai situat al nord de la Gran Via, a la Plaça de les Glòries Catalanes. La remodelació d’aquest espai per a un període de 3 a 5 anys, que correspon a la durada de les obres de infraestructura, ha de tenir la capacitat d’assolir diferents objectius:

• Dinamitzar l’àmbit de Glòries durant el període d’obres evitant que aquest indret esdevingui un espai residual de la ciutat.
• Donar servei als veïns i a la ciutadania amb una sèrie d’espais públics programats i confortables.
• Contribuir a la construcció del futur parc Canòpia Urbana mitjançant la creació d’un viver que, enllaçat amb el viver proveïdor, introdueixi al ciutadà algunes de les espècies vegetals que acabaran situant-se de forma permanent al parc.
• Realitzar treballs agronòmics per adequar el terreny a les necessitats del nou parc.

Donada la temporalitat de l’operació el seu cost ha de ser acotat i, per aquest motiu, s’intenten reutilitzar en la mesura del possible les infraestructures i els serveis existents.
El projecte pretén augmentar, en la mesura del possible, la quantitat de superfícies permeables a la plaça per tal d’afavorir l’ infiltració d’aigua al terreny i la colonització de la vida vegetal.

Anterior   Següent